Tranzistor 64. rođendan | iKlinika.hr - iPhone, iPad, iPod & Mac servis

Osnovni je tvorni element mnogih elektroničkih sklopova, integriranih krugova i elektroničkih računala.
Prije 64 godine otkriven tranzistor

Tranzistor je poluvodički elektronički element i koristi se za pojačavanje električnih signala, kao elektronička sklopka, za stabilizaciju napona, modulaciju signala i mnoge druge primjene.

Osnovni je tvorni element mnogih elektroničkih sklopova, integriranih krugova i elektroničkih računala.

Premda je bilo i ranijih istraživanja, zasluga za otkriće tranzistora pripala je 1947. godine Williamu Shockleyu.

Comments are closed.

Telefon: 01 5587 240
Hello. Add your message here.